SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGHỆ AN: Tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2023

Thứ bảy - 07/01/2023 10:55 604 0
Chiều ngày 06/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023. Hội nghị do Đồng chí Lê Bá Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc và Đồng chí Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Công đoàn chủ trì cùng toàn thể cán bộ công chức cơ quan Văn phòng Sở.
Hội nghị Cán bộ công chức là hoạt động thường niên của Sở, một mặt đánh giá, biểu dương những kết quả đạt được, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại năm 2022, từ đó đề ra giải pháp phù hợp cho năm 2023. Hội nghị là tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển ngành TTTT, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ công chức thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng về những quyền lợi chính đáng của cán bộ công chức đối với Lãnh đạo Sở.
 
1
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ công chức Sở TTTT năm 2023. 

Hội nghị được nghiên cứu các báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Tài chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai công tác thi đua năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung Bộ quy chế cơ quan.

Hội nghị thảo luận sôi nổi, các ý kiến phát biểu trọng tâm, có chất lượng, đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022, bàn giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023. Theo đó, năm 2022 mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn chưa được dập tắt triệt để, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Viên chức Nghệ An, sự quyết tâm đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn của tập thể Lãnh đạo và cán bộ công chức của Sở TTTT trong thực hiện nhiệm vụ, Sở TTTT đã hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao, tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022 đều đạt và vượt. Cụ thể:

Năm 2022, cán bộ, công chức cơ quan Sở TT&TT đã đoàn kết, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội quy, quy chế cơ quan được thực hiện tốt; thu nhập và đời sống của cán bộ công chức, người lao động cơ quan tiếp tục được duy trì. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu văn bản, văn bản Quy phạm pháp luật và triển khai có hiệu quả các văn bản QPPL đã được ban hành trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành; Chỉ đạo phát triển các tiêu chí ngành thông tin và truyền thông năm 2022 đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra...

Các quy chế hoạt động của cơ quan Sở TTTT được toàn thể cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đặc biệt là Quy chế làm việc, phối hợp công tác; Quy chế chi tiêu nội bộ; Thực hiện nội quy văn hóa công sở... Công tác tổ chức cán bộ (luân chuyển vị trí công tác, bố trí sắp xếp công tác, quy hoạch cán bộ, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng) được thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định cụ thể; Đặc biệt, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Tổ sửa đổi, bổ sung quy chế của cơ quan, tham mưu xây dựng và ban hành Bộ Quy chế của cơ quan gồm có 9 nội quy, quy chế làm việc và 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ của 4 phòng chuyên môn thuộc Sở. Năm 2022, sửa đổi bổ sung Quy chế Chi  tiêu nội bộ và ban hành 02 Quy chế; Sinh hoạt Chi bộ và Hội nghị giao ban công tác chuyên môn được duy trì hàng tháng, có số đảng viên và cán bộ cốt cán dự họp đầy đủ, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt quy chế làm việc: Công tác giao ban có sự chuẩn bị đầy đủ của các phòng chuyên môn, có tổng hợp của văn phòng những nội dung cần thực hiện và thông báo kết luận sau họp giao ban của Lãnh đạo Sở. Thực hiện thành công đề tài khoa học: «Đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và đề xuất giải pháp, mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An».

Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, việc mua sắm phương tiện, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản đều thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Định kỳ công khai đầy đủ nội dung các khoản chi, thu tài chính, chấp hành tốt chế độ công khai tài chính; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện tốt.

Thực hiện các khoản chi thường xuyên đúng theo đúng quy định; Quyết toán tài chính năm 2021; Thanh quyết toán các dự án; Tham mưu kinh phí tổ chức và thanh quyết toán các Hội nghị, Hội thảo của Sở. Báo cáo thu chi ngân sách năm 2021 công khai tại Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022; Bổ sung, hoàn thiện dự toán NSNN năm 2022 trình Sở Tài chính thẩm tra dự toán chi tiết và giao dự toán NSNN năm 2022 của Văn phòng Sở và các đơn vị; Thực hiện các loại báo cáo tài chính, tài sản của Sở TT&TT và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được giao liên quan đến công tác kế toán tài chính. Thực hiện theo dõi hệ thống tài sản cố định của cơ quan và cập nhật thông tin, có sổ sách theo dõi hàng năm. Việc quản lý, bảo quản tài sản trong cơ quan cơ bản thực hiện tốt. Công tác mua sắm tài sản, cấp phát cho cán bộ sử dụng theo đúng quy trình đảm bảo cơ sở vật chất cho cán bộ làm việc. Tham mưu mua sắm thêm tài sản theo kế hoạch máy tính để bàn, máy in...  Làm hồ sơ, thủ tục thanh lý một số tài sản đã bị hư hỏng và hết giá trị sử dụng. Xe ôtô của cơ quan được bảo quản, chăm sóc chu đáo, bảo dưỡng định kỳ nghiêm túc, xe chạy an toàn. Quản lý xăng xe đã được thực hiện nghiêm túc, Lệnh điều xe được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định, công tác điều hành, chế độ kiểm tra hồ sơ, nhật trình xe nghiêm túc, thường xuyên...
 
2
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Bí Thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị.

Ban chấp hành công đoàn hoạt động hiệu quả, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên, đảm bảo tất cả đoàn viên đều có việc làm và thu nhập, thực hiện chế độ lễ tết đầy đủ, tổ chức cho đoàn viên tham gia các đoàn công tác làm việc với các Sở TTTT các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung và Miền Tây Nam Bộ nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đoàn viên các Sở TTTT các tỉnh/thành  trong nước.

Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả, qua giám sát mọi hoạt động của cơ quan cho thấy Thủ trưởng cơ quan đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của cơ quan; Hệ thống quy chế của cơ quan được xây dựng và không ngừng hoàn thiện qua các năm; Mọi hoạt động của cơ quan đều được điều hành theo quy chế; Đảm bảo phát huy quyền được biết, được bàn và được giám sát của cán bộ công chức; Mỗi cán bộ công chức luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; Thông qua họp giao ban hàng tháng, tất cả cán bộ đều được biết, được bàn, thảo luận dân chủ, công khai trước khi Giám đốc kết luận để thực hiện; Tất cả các hoạt động của cơ quan đều có sự tham gia của công đoàn, ban thanh tra nhân dân, thông qua đó cán bộ công chức đều giám sát đầy đủ kế hoạch công tác của cơ quan; Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ công chức như chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, chế độ thai sản v.v….

Đồng chí Lê Bá Hùng, Giám đốc thay mặt chủ trì Hội nghị đã giải đáp các ý kiến phát biểu và ghi nhận các ý kiến góp ý của cán bộ công chức vào các báo cáo và quy chế hoạt động của cơ quan.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 03 đồng chí để thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động của cơ quan.
 
3
Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025.

Hưởng ứng phong trào thi đua ngay từ đầu năm, tất cả cán bộ đoàn viên công đoàn đã đăng ký chỉ tiêu thi đua tập thể, cá nhân để làm căn cứ phấn đấu thực hiện xuyên suốt trong năm, nhất là nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện phong trào thi đua, ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể, cá nhân cán bộ công chức trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã xét công nhận 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 04 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 06 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20 cá nhân được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ; 29 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 05 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 02 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 04 cá nhân được đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen; 02 tập thể và 07 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen.
 
4
Đồng chí Lê Bá Hùng, Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2022.
5
Đồng chí Lê Bá Hùng, Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022.
6
Đồng chí Lê Bá Hùng, Giám đốc Sở trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Bá Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2022, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, gợi mở và định hướng những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tự học hỏi, nâng cao trình độ, chủ động và sáng tạo, đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới...

Hội nghị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2023 để thực hiện.
 
7
Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở và các Trưởng phòng chuyên môn ký giao ước thi đua năm 2023.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tập trung, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức năm 2023, nhất trí các chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2023, Nghị quyết được tất cả cán bộ công chức tham dự Hội nghị biểu quyết tán thành./.

Tác giả: Hoàng Hà Chung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây