Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTTTT về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thứ năm - 19/01/2023 10:37 574 0
Nhằm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, ngày 17/01/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTTTT về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Nội dung Chỉ thị nêu rõ: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng biên tập, Giám đốc các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; Tống Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc ngành Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Về việc Tổ chức Tết Quý Mão 2023; Nghị quyết số 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.

2. Phân công công việc hợp lý, xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực Tết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; Phòng chống dịch bệnh Covid-19, cúm, sốt xuất huyết, thiên tai, mưa bão, không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; Đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước, trong và sau các ngày nghỉ Tết, không để chậm trễ công việc.

3. Đảm bảo tốt an ninh, an toàn, phòng – chống cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị trong dịp Tết năm 2023; Chủ động chăm lo Tết cho công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; Tổ chức chúc Tết ở trụ sở cơ quan, đơn vị vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

4. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hóa; Bố trí nhân lực hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/24 giờ để kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xẩy ra tình trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điêm; Đề cao cảnh giác, phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyến phát đế vận chuyến, phát tán hàng cấm, hàng lậu và các ấn phấm có nội dung vi phạm pháp luật; Đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

5. Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, Internet, công nghệ thông tin: Tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và Internet; Đảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan, tố chức, doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Xây dựng kế hoạch mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế đảm bảo không bị nghẽn mạng tại các thời điếm có lượng thuê bao truy cập lớn (đặc biệt là thời điếm giao thừa). Rà soát, xây dựng kế hoạch bố trí các trang thiết bị dự phòng, các xe phát sóng lưu động, các phương án truyền dẫn dự phòng, thiết lập các tố, nhóm kỹ thuật sẵn sàng xử lý sự cố, ứng cứu thông tin nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Phối hợp, xây dựng kế hoạch ứng cứu lẫn nhau (roaming, chia sẻ và sử dụng chung hạ tầng viễn thông...) giữa các doanh nghiệp viễn thông trên cùng địa bàn khi cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống. Tăng cường kiếm soát, duy trì công tác trực hệ thống mạng đài kiểm soát tần số vô tuyến điện; Sẵn sàng nhân lực để kịp thời giải quyết các vụ làm nhiễu thông tin vô tuyến; Đảm bảo sự an toàn, thông suốt của các hệ thống thông tin vô tuyến. Đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định hệ thống DNS quốc gia, hệ thống trạm trung chuyến Internet quốc gia VNIX và các hệ thống kỹ thuật dịch vụ quản lý tài nguyên Internet quốc gia. Các tố chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số bố trí nguồn nhân lực nhằm đảm bảo cho các hệ thống kỹ thuật luôn sẵn sàng; Đảm bảo cho việc xác thực chữ ký số của người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch điện tử (có áp dụng chữ ký số) được thông suốt, cung cấp dịch vụ 24/7. Nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật và phát tán vi rút phá hoại các Cống/Trang thông tin điện tử. Đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tổ chức triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, chặn lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc trên mạng.
 
6. Các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đúng quỵ định về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phản ánh toàn diện không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân trên mọi miền đất nước, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo khí thế tươi vui, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; Đặc biệt chú ý kiểm soát chặt chẽ các thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không đế xẩy ra tình trạng thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, không khí vui Xuân, đón Têt của Nhân dân trên cả nước, thông tin nhanh, chính xác tình hình tài chính, tiền tệ; Thị trường giá cả; Vệ sinh, an toàn thực phẩm; Trật tự, an toàn giao thông; Công tác chống sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo và vật liệu nổ trái phép; Công tác trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2023; Các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiêu số. Đặc biệt, thông tin kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; Nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch, hướng đến thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe và đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19; Đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thât bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

7. Các nhà xuất bản, các cơ sở phát hành sách: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và bán các xuất bản phẩm có giá trị về tư tường, văn hóa, nghệ thuật và các văn hóa phấm, tranh, ảnh, lịch phục vụ nhân dân trong dịp Tết tại các trung tâm, cộng đồng dân cư và nơi diễn ra lễ hội bằng các hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn.

8. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ động đề xuất, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, Internet và công nghệ thông tin trên địa bàn đảm bảo tốt công tác truyền thông, thông tin liên lạc trong dịp Tết. Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tổ chức trưng bày báo Xuân, báo Tết trên địa bàn để phục vụ nhân dân.

9. Các doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện tốt chương trình phúc lợi xã hội, nhât là đôi với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo...

10. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phát huy tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc và truyền thống nghĩa tình của ngành Thông tin và Truyền thông, chăm lo đời sông vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

11. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ tiếp tục tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng tới công tác quản lý Nhà nước, đến các nhiệm vụ được cấp trên giao, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tác giả: Bộ TT&TT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây