Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An (tên viết tắt NAICT) có chức năng giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, thông tin, truyền thông: Quản trị vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến của tỉnh; Ứng cứu sự cố máy tính, mạng máy tính đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng; Triển khai và duy trì hoạt động các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh; Giám sát các hệ thống phần mềm thuê dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh; Tổ chức giám sát, điều hành đô thị thông minh; Thực hiện các dự án về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • a) Quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị thuộc hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tỉnh Nghệ An;
 • b) Duy trì hoạt động ứng cứu sự cố máy tính, hệ thống mạng máy tính, các thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nghệ An; 
 • c) Đào tạo bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản và nâng cao cho cán bộ công chức và tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
 • d) Triển khai và duy trì hoạt động các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh; Giám sát các hệ thống phần mềm thuê dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh; 
 • đ) Tổ chức giám sát, tổng hợp, điều hành các dịch vụ đô thị thông minh; Đề xuất các giải pháp, xây dựng chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh; Tư vấn và cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực về công nghệ thông tin và truyền thông và dịch vụ đô thị thông minh;
 • e) Tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh; 
 • g) Tổ chức truyền thông toàn diện các nội dung, kết quả liên quan đến hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
 • h) Tổ chức vận hành hệ thống dữ liệu dùng chung hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An;
 • i) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, xây dựng chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh; 
 • k) Tư vấn và hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
 • l) Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
 • m) Quản lý, sử dụng biên chế, tài chính được giao và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, nhân viên, người lao động theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.
 • n) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
 • o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây