Quyền lực đi đôi với trách nhiệm, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn

Thứ tư - 07/12/2022 10:23 679 0
Đây là nhấn mạnh của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khi phát biểu bế mạc Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng vào chiều 6/12.
toan canh
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Tại Nghệ An, dự hội nghị ở điểm cầu chính có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh… Hội nghị còn được truyền trực tiếp đến 41 điểm cầu cấp huyện và tương đương; 350 điểm cầu cấp xã với khoảng 12.500 đại biểu tham dự.

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt 4 chuyên đề: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Lanh dao
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; để làm định hướng cho việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Nội dung 3 nghị quyết và 1 kết luận mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
PTTg VDD
Hội nghị nghe Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quán triệt chuyên đề: “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Ảnh: Thành Duy
Trên cơ sở đó, Thường trực Ban Bí thư đã lưu ý một số điểm mang tính tư tưởng, chỉ đạo có tính thời sự cao. Theo đó, xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng, nên trong quá trình tiến hành phải rất kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời, phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc; những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện.
Ld Td
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Những vấn đề cần thiết, nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm; những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi kịp thời.

“Đây là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng. Trong cả hai nghị quyết, đây không phải là lần đầu tiên Đảng nêu ra vấn đề này, nhưng kỳ này nêu ra với một quyết tâm cao hơn, đòi hỏi phải khẩn trương hơn”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng thời, đồng chí lưu ý trong quá trình thực hiện cần không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển; cùng với đó cần kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm tốt đã được thực tiễn chứng minh là đúng. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực, từng tổ chức.
Ldtd1
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng lưu ý cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước; khắc phục cho được tình trạng cấp dưới hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc.

“Trong kỳ này, về quan điểm, chuyện phân cấp, phân quyền đòi hỏi làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, của từng cá nhân trong bộ máy Nhà nước, để ai cũng ý thức được quyền hạn, nhiệm vụ và chức năng của mình mà làm cho đúng”, Thường trực Ban Bí thư phát biểu, đồng thời nêu rõ quan điểm: “Anh làm đúng thì tôi khen anh. Anh không làm đúng thì tôi phê bình anh. Anh mà không làm thì tôi đưa người khác về làm thay anh”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh cần ý thức sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là nâng cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn.

Thường trực Ban Bí thư cũng dành nhiều thời gian để trao đổi, nhấn mạnh thêm nhiều nội dung, yêu cầu đặt ra trong công tác cán bộ tại nghị quyết về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Theo đó, cả hai nghị quyết trên một lần nữa khẳng định quyết tâm cao về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Dc VVT
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Trên cơ sở phân tích, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng với xu hướng hiện nay, việc thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” hay khuyến khích cán bộ từ chức nếu không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, khi có sai phạm, sẽ ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, đồng chí cũng cho biết, Đảng ủng hộ những trường hợp không phải không đáp ứng được nhưng cảm thấy mình bị sức ép công việc rất nặng nề, mà ở công việc đó không đảm đương được tốt thì có thể qua công việc khác sức ép công việc ít hơn.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Chọn người và thay người cũng là vấn đề quan trọng trong lãnh đạo”, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý cần kịp thời bố trí lại cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ.

Đồng thời, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, hình thức trong đánh giá cán bộ; trong trách nhiệm tham mưu, cũng cần xác định trách nhiệm ngay từ khâu dự thảo, nhất là các văn bản chỉ đạo, quy phạm pháp luật.
DBtd2
Các đại biểu tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận trên phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời với việc tuyên truyền, giới thiệu mô hình, điển hình hay thì cũng cần kịp thời phê bình các tập thể cá nhân thực hiện chưa tốt; chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm: “Chủ trương một, biện pháp mười, hành động hai mươi”; khắc phục cho được tình trạng nghị quyết rất hay nhưng khâu tổ chức thực hiện không tốt, dẫn đến kết quả không cao.
DBtd3
Các đại biểu tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Gắn với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; đồng thời phải nắm chắc, kịp thời thực hiện thông tin, báo cáo kết quả thực hiện ở các cấp theo từng quý, từng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An điện tử

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây