Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị Viên chức, Lao động năm 2024

Thứ sáu - 26/01/2024 22:08 636 0
Sáng ngày 26/01/2024, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị Viên chức, Lao động năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức, Lao động năm 2023, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.
Tới dự có đồng chí Võ Trọng Phú, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông. Hội nghị do đồng chí Phan Bình Giang, Giám đốc Trung tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Chủ trì. 

Hội nghị viên chức, lao động là hoạt động thường niên của Trung tâm, một mặt đánh giá, biểu dương những kết quả đạt được, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại năm 2023, từ đó đề ra giải pháp phù hợp cho năm 2024. Hội nghị nhằm tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp TT&TT, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ viên chức, lao động thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng về những quyền lợi chính đáng mình trước Lãnh đạo Trung tâm và Chủ tịch Công đoàn. 
1
Toàn cảnh Hội nghị.
Hội nghị được nghe các báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức, Lao động năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Tài chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung Bộ quy chế để ban hành thực hiện năm 2024;  Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức, Lao động năm 2023, bàn giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2024, quyết nghị các chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2024. Theo đó, từ tháng 3 năm 2023, đồng chí Võ Trọng Phú, Giám đốc Trung tâm được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phan Bình Giang, Phó Giám đốc Trung tâm được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm nên bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở, Chi bộ, Công đoàn, đồng thời có tính kế thừa kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, sự quyết tâm đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn của tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức, lao động của Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch 2023, đảm bảo khối lượng, chất lượng và tiến độ.
2
Đồng chí Phan Bình Giang – Giám đốc Trung tâm – Phó chủ tịch công đoàn Sở điều hành Hội nghị.

Một số kết đạt được nổi bật trong năm 2023: 

Quản trị kỹ thuật tốt hệ thống thiết bị giao ban trực tuyến của tỉnh gồm máy chủ và 21 bộ camera điểm cầu cấp huyện, thực hiện kết nối và phục vụ 35  cuộc họp trực tuyến của các cơ quan cấp tỉnh với các cấp địa phương đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm 2023; Tổ chức thành công 02 cuộc diễn tập xử lý sự cố thiết bị của hệ thống GBTT cho cán bộ vận hành trực kỹ thuật GBTT tại các điểm cầu tại các huyện thành thị, nhằm nâng cao tay nghề cho cán bộ kỹ thuật tại 26 điểm cầu trong toàn hệ thống; Tổ chức 04 cuộc diễn tập ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các thành viên thuộc đội ứng cứu sự cố máy tính, mạng máy tính của tỉnh, cán bộ chuyên trách CNTT đạt hiệu quả tốt; Triển khai và quản trị hiệu quả hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KNTC cho cán bộ Thanh tra, cán bộ lãnh đạo và chuyên viên làm công tác tiếp công dân giải quyết KNTC các cấp tỉnh/huyện/xã. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Nghệ An: Đã hoàn thành 3/3 nội dung bồi dưỡng với 23/23 lớp ngắn hạn cho 647/660 lượt cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh tham gia theo kế hoạch; Tổ chức triển khai kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 15/06/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023: Hoàn thành khóa học online cho 40.898 học viên về là công chức, viên chức chuyển đổi số trên nền tảng trực tuyến One Touch đạt kết quả theo yêu cầu. 

Vận hành hiệu quả Website NAICT, hiệu quả, trong năm 2023 đã đăng, cập nhật lên trang thông tin điện tử 458 tin (trong đó có 65 tin bài viết tổng hợp, 370 bài sưu tầm trích dẫn nguồn); thiết kế xây dựng 23 Baner tuyên truyền các ngày lễ của đất nước; Xuất bản và phát hành 02 số Bản tin ATTT nhằm tuyên truyền cho hoạt động của Trung tâm và ngành TTTT.

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn được giao, Trung tâm đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ đạt doanh thu dịch vụ trên 300 triệu đồng nhằm tạo công ăn việc làm, chi trả chế độ tiền lương, BHXH cho cán bộ hợp đồng lao động, tăng thu nhập cho cán bộ viên chức Trung tâm.

Công tác tổ chức, hành chính và tài chính luôn được đảm bảo, thực hiện tốt chế độ chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của người lao động như chế độ tiền lương, tiền công, chế độ BHXH, BHYT, chế độ thai sản, xây dựng kế hoạch trình Sở TT&TT tuyển dụng các viên chức còn thiếu bổ sung nguồn lực cho Trung tâm (Sở TT&TT đã hoàn thành việc tổ chức tuyển dụng bổ sung 2 biên chế còn thiếu cho đơn vị)….

Ban chấp hành công đoàn hoạt động hiệu quả, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên, đảm bảo tất cả đoàn viên đều có việc làm và thu nhập, thực hiện chế độ lễ tết đầy đủ, tổ chức cho đoàn viên tham dự Hội thảo hợp tác cùng phát triển giữa các Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ mở rộng lần thứ VII tại tỉnh Thanh Hoá, nhằm tạo mối đoàn kết, giao lưu, hớp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các đoàn viên trong khu vực.

Công đoàn đã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện việc giám sát toàn bộ mọi hoạt động của đơn vị, trong đó chú trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và quy chế chi tiêu nội bộ, kết quả cho thấy: Giám đốc đã thực hiện lãnh đạo cơ quan theo đúng quy chế dân chủ cơ sở. Tất cả cơ chế, chính sách, kế hoạch hoạt động, tài chính đều được công khai dân chủ, minh bạch, tất cả cán bộ đều được biết, được bàn và được giám sát các hoạt động của cơ quan. Các hoạt động của cơ quan đều tuân thủ định mức, đảm bảo chi tiêu phù hợp, tiết kiệm, không vượt quá định mức tối đa do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Tất cả các hoạt động thu - chi của cơ quan đều làm đầy đủ thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế Chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Lãnh đạo Trung tâm đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Trong năm, tất cả các cán bộ, viên chức và người lao động đều đăng ký thi đua, các phòng chuyên môn, Trung tâm cũng đã đăng ký thi đua và phấn đấu đạt được những thành tích như đã đăng ký đầu năm. 

Hưởng ứng phong trào thi đua ngay từ đầu năm, tất cả cán bộ đoàn viên công đoàn đã đăng ký chỉ tiêu thi đua tập thể, cá nhân để làm căn cứ phấn đấu thực hiện xuyên suốt trong năm, nhất là nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tại Hội nghị, các cán bộ viên chức và người lao động cũng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và một số nội dung liên quan khác. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào việc đánh giá kết quả đạt được, những mặt tồn tại trong năm 2023, rút ra bài học kinh nghiệm.

Đồng chí Phan Bình Giang, Giám đốc, chủ trì Hội nghị đã giải đáp các ý kiến phát biểu và ghi nhận các ý kiến góp ý của cán bộ viên chức, lao động vào các báo cáo và quy chế hoạt động của cơ quan. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Trọng Phú, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, vượt khó của tập thể cán bộ trung tâm. Công tác điều hành, nhiệm vụ phân công được triển khai nhanh chóng, quyết liệt, hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, gợi mở và định hướng những giải pháp mà Trung tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở yêu cầu đội ngũ cán bộ Trung tâm tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, tự học hỏi, nâng cao trình độ, chủ động và sáng tạo, đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới... Trong không khí chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, xin gửi đến tất cả cán bộ viên chức, lao động Trung tâm lời chúc mừng năm mới, chúc tất cả cán bộ viên chức, lao động và gia đình vui tết, đón xuân an lành, hạnh phúc, sang năm mưới đạt được nhiều thắng lợi mới.
3
Đồng chí Võ Trọng Phú – Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Phát biểu tại Hội nghị.
Kết luận Hội nghị, Đồng chí Phan Bình Giang – Giám đốc Trung tâm cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở và xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo vô cùng tâm huyết của đồng chí Phó Giám đốc Sở nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng thời đề nghị sau Hội nghị này, cán bộ Trung tâm cần tiếp thu các ý kiến góp ý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thực chủ động cao hơn trong công việc, không ngừng học hỏi, trau dồi, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, tích cực góp ý xây dựng để công việc được tốt hơn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo.

Dịp này, ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã xét công nhận tập thể Trung tâm và 02 tập thể phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể Phòng Nghiệp vụ kỹ thuật và Truyền thông được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 07/08 cán bộ Trung tâm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; đồng chí Phan Bình Giang được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; tập thể Phòng Nghiệp vụ kỹ thuật và Truyền thông, và 02 đồng chí được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen.
4
Đồng chí Võ Trọng Phú – Phó Giám đốc Sở– Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông trao tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng Nghiệp vụ Kỹ thuật và Truyền thông.
5
Đồng chí Võ Trọng Phú – Phó Giám đốc Sở – Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho đồng chí Phan Bình Giang.
6
Đồng chí Võ Trọng Phú – Phó Giám đốc Sở – Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT cho đồng chí Hoàng Văn Đồng và đồng chí Lê Thị Thanh Thủy.
Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026, đồng chí Phạm Viết  Huy được chỉ định làm Ban Thanh tra nhân dân.
7
Hội nghị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2024.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tập trung. Hội nghị đã tiến hành ký giao ước thi đua, đồng thời thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức Lao động năm 2024, nhất trí các chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2024. Nghị quyết được 08/08 cán bộ viên chức, người lao động biểu quyết tán thành./.

Tác giả: Hoàng Hà Chung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây