Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2024

Thứ tư - 31/01/2024 17:20 379 0
Chiều ngày 31/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2023, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024. Hội nghị do Đồng chí Lê Bá Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc và Đồng chí Võ Trọng Phú, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Chủ trì cùng toàn thể cán bộ công chức cơ quan Văn phòng Sở.
Hội nghị Cán bộ công chức là hoạt động thường niên của Sở, một mặt đánh giá, biểu dương những kết quả đạt được, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại năm 2023, từ đó đề ra giải pháp phù hợp cho năm 2024. Hội nghị là sự thể hiện tập trung ý chí, trí tuệ, quyết tâm, trách nhiệm của cán bộ công chức toàn cơ quan, nhằm phát huy dân chủ, đề xuất các giải pháp tích cực, hiệu quả để chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo bước đột phá mới trong xây dựng cơ quan sở vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các hệ thống quy chế của cơ quan, đảm bảo quyền lợi của cán bộ công chức. Đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan.
quang canh
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024
Hội nghị được nghiên cứu các báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Tài chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai công tác thi đua năm 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung Bộ quy chế cơ quan.

Hội nghị cũng được lắng nghe các ý kiến phát biểu của đại diện Phòng Chuyển đổi số, phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản bày tỏ ý kiến tâm huyết của các cán bộ công chức trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của cơ quan. Đa phần các ý kiến đều nhất trí cao đối với nội dung dự thảo các bản bảo cáo, đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Đổi mới công tác thi đua khen thưởng và công nhận các đề tài sáng kiến kinh nghiệm; làm tốt công tác quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ; Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức trong cơ quan…

Năm 2023, cán bộ, công chức cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông đã đoàn kết, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nội quy, quy chế cơ quan được thực hiện tốt; thu nhập và đời sống của cán bộ công chức, người lao động cơ quan tiếp tục được duy trì. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu văn bản, văn bản Quy phạm pháp luật và triển khai có hiệu quả các văn bản QPPL đã được ban hành trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành; Chỉ đạo phát triển các tiêu chí ngành thông tin và truyền thông năm 2023 đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra...

Các quy chế hoạt động của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông được toàn thể cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đặc biệt là Quy chế làm việc, phối hợp công tác; Quy chế chi tiêu nội bộ; Thực hiện nội quy văn hóa công sở... Công tác tổ chức cán bộ (bố trí sắp xếp công tác, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng) được thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định cụ thể; Đặc biệt, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế của cơ quan, tham mưu xây dựng và ban hành 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ của 4 phòng chuyên môn thuộc Sở. Sinh hoạt Chi bộ và Hội nghị giao ban công tác chuyên môn được duy trì hàng tháng, có số đảng viên và cán bộ cốt cán dự họp đầy đủ, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt quy chế làm việc: Công tác giao ban có sự chuẩn bị đầy đủ của các phòng chuyên môn, có tổng hợp của văn phòng những nội dung cần thực hiện và thông báo kết luận sau họp giao ban của Lãnh đạo Sở.

Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, việc mua sắm phương tiện, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản đều thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Định kỳ công khai đầy đủ nội dung các khoản chi, thu tài chính, chấp hành tốt chế độ công khai tài chính; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện tốt.

Việc quản lý, bảo quản tài sản trong cơ quan cơ bản thực hiện tốt. Công tác mua sắm tài sản, cấp phát cho cán bộ sử dụng theo đúng quy trình đảm bảo cơ sở vật chất cho cán bộ làm việc. Xe ôtô của cơ quan được bảo quản, chăm sóc chu đáo, bảo dưỡng định kỳ nghiêm túc, xe chạy an toàn. Quản lý xăng xe đã được thực hiện nghiêm túc.
Tp Ho Trung Dong pb
Đồng chí Hồ Trung Đông – Trưởng phòng Chuyển đổi số phát biểu tại Hội nghị
dc Duc pb
Đ/c Lang Đình Đức – Kế toán Sở báo cáo công khai Tài chính năm 2023 tại Hội nghị
Ban chấp hành công đoàn hoạt động hiệu quả, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên, đảm bảo tất cả đoàn viên đều có việc làm và thu nhập, thực hiện chế độ lễ tết đầy đủ, tổ chức cho đoàn viên tham gia các đoàn công tác làm việc với các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đoàn viên các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành  trong nước.

Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả, qua giám sát mọi hoạt động của cơ quan cho thấy Thủ trưởng cơ quan đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của cơ quan; Hệ thống quy chế của cơ quan được xây dựng và không ngừng hoàn thiện qua các năm; Mọi hoạt động của cơ quan đều được điều hành theo quy chế; Đảm bảo phát huy quyền được biết, được bàn và được giám sát của cán bộ công chức; Mỗi cán bộ công chức luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; Thông qua họp giao ban hàng tháng, tất cả cán bộ đều được biết, được bàn, thảo luận dân chủ, công khai trước khi Giám đốc kết luận để thực hiện; Tất cả các hoạt động của cơ quan đều có sự tham gia của công đoàn, ban thanh tra nhân dân, thông qua đó cán bộ công chức đều giám sát đầy đủ kế hoạch công tác của cơ quan; Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ công chức như chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, chế độ thai sản v.v….
GD Hung pb
Đồng chí Lê Bá Hùng, Giám đốc giải đáp các ý kiến phát biểu và ghi nhận các ý kiến góp ý của cán bộ công chức vào các báo cáo của cơ quan
Thực hiện phong trào thi đua, ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể, cá nhân cán bộ công chức trong năm 2023, đặc biệt là thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1838 tỉnh Nghệ An về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với VNPT Nghệ An hoàn thành đóng góp xây dựng 06 căn nhà với số tiền hộ trợ 300 triệu đồng; địa phương hỗ trợ: 02 nhà cho xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn;  01 nhà cho xã sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu; 03 nhà cho Thị xã Hoàng Mai. Nhận giúp đỡ xã nghèo Tiền Phong- huyện Quế Phong, Sở đã hỗ trợ 01 đài Truyền thanh cơ sở với giá trị gần 500 triệu đồng; Đồng thời chỉ đạo VNPT Nghệ An xây dựng các trạm thu, phát sóng cho 02 bản mới có điện lưới phục vụ cho người dân. Hưởng ứng Chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Giáp Thìn năm 2024” Chi bộ, Công đoàn, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn cơ quan chung tay, hưởng ứng đóng góp và thực hiện xã hội hóa, chuẩn bị 100 suất quà với tổng trị giá 65.000.000 đồng (mỗi suất trị giá 650.000 đồng) đồng thời cử đồng chí Nguyễn Bá Hảo, Bí Thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở trực tiếp trao tặng cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Quế Phong vào ngày 16/01/2024. Tổ chức thăm hỏi cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan ốm đau gặp hoạn nạn khó khăn với số tiền lên tới gần 5 triệu đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông đã xét công nhận 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 5/5 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 07 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 06 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 01 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 tập thể và 11 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen.
Giay khen tap the XS
Đồng chí Lê Bá Hùng, Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen cho tập thể Văn phòng Sở đạt thành tích xuất sắc năm 2023
Giay khen ca nhan XS
Đồng chí Lê Bá Hùng, Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023
Chien sy thi dua 2023
Đồng chí Lê Bá Hùng, Giám đốc Sở trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023
Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Bá Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2023, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, gợi mở và định hướng những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tự học hỏi, nâng cao trình độ, chủ động và sáng tạo, đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới...

Hội nghị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2024 để thực hiện.
Ky giao uoc TD
 Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn Sở ký giao ước thi đua năm 2024
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tập trung, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức năm 2024, nhất trí các chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2024, Nghị quyết được tất cả cán bộ công chức tham dự Hội nghị biểu quyết tán thành.

Tác giả: Võ Trọng Phú

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây