Đề xuất quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép viễn thông

Thứ ba - 12/03/2024 15:26 225 0
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông.
1
Ảnh minh họa.
Dự thảo Thông tư này quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Viễn thông.

Thẩm quyền cấp giấy phép viễn thông

1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp:

a) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

c) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm:

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho tổ chức được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng được cấp phép sử dụng băng tần số vô tuyến điện.

d) Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển (theo Mẫu số 04 tại Phục lục ban hành kèm theo Thông tư này).

đ) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại điểm d khoản 3 Điều 33 Luật Viễn thông (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Cục trưởng Cục Viễn thông cấp:

a) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng ngoài trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên (theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng (theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

c) Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông ngoài trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 nêu trên (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

d) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng ngoài trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 nêu trên (theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông

Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông được thực hiện theo thẩm quyền tương ứng với giấy phép viễn thông được cấp theo quy định.

Thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông

Cục trưởng Cục Viễn thông yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Viễn thông.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây