Bộ TT&TT phát triển dữ liệu mở ở 6 lĩnh vực

Thứ năm - 01/06/2023 10:01 343 0
Nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai thác, cập nhật và sử dụng dữ liệu, thời gian qua, Bộ TT&TT đã tích cực, kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo, hướng dẫn đối với nội dung này.
Thể hiện cho những tích cực trên, mới đây, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 726/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động năm dữ liệu số quốc gia và phát triển dữ liệu mở của Bộ TT&TT năm 2023.
 
1
Dữ liệu là "chìa khoá" thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ CĐS hiệu quả.

Kế hoạch phát triển dữ liệu mở của Bộ TT&TT tập trung 6 lĩnh vực: (1) Bưu chính; (2) Báo chí, phát thanh, truyền hình (PTTH); (3) CNTT, chuyển đổi số (CĐS), an toàn thông tin (ATTT) mạng; (4) Viễn thông, tần số; (5) Xuất bản, In và Phát hành (XBI&PH) và (6) Kinh tế số và Xã hội số.

Theo đó, lĩnh vực Bưu chính do Vụ Bưu chính chủ trì mở 6 dữ liệu; Lĩnh vực báo chí, PTTH do các Cục Báo chí, PTTH và Thông tin điện tử chủ trì mở 7 dữ liệu mở; Lĩnh vực CNTT, CĐS, ATTT mạng do các Cục Công nghiệp CNTT-TT, ATTT chủ trì mở 10 dữ liệu và Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) chủ trì mở 1 dữ liệu; Lĩnh vực Viễn thông, tần số do các Cục Viễn thông, Tần số Vô tuyến điện chủ trì mở 2 dữ liệu; Lĩnh vực XBI&PH do Cục XBI&PH chủ trì mở 2 dữ liệu mở; Lĩnh vực Kinh tế số và Xã hội số do Vụ Kinh tế số và Xã hội số chủ trì mở 2 dữ liệu.

Cụ thể hơn, lĩnh vực Bưu chính sẽ cung cấp địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; danh mục bưu chính công ích; dữ liệu về mạng bưu chính công cộng…); lĩnh vực Báo chí, PTTH sẽ cung cấp danh sách cơ quan báo chí, trung ương, địa phương; danh mục trò chơi điện tử trên mạng được cấp phép; danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động…); Lĩnh vực Viễn thông, Tần số sẽ mở dữ liệu về quy hoạch tần số, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, kèm các dịch vụ được cung cấp; Lĩnh vực XBI&PH sẽ cung cấp thông tin đăng ký dữ liệu xuất bản, thông tin dữ liệu lưu chiểu xuất bản...

Cùng với đó, Vụ Kinh tế số và Xã hội số cung cấp dữ liệu mở về: Số lượng lao động việc làm trong hoạt động kinh tế thuộc mã ngành kinh tế số ICT (theo địa phương); Ước tính tổng doanh thu các hoạt động kinh tế số ICT (theo địa phương).

Bộ TT&TT cũng giao đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch hành động năm dữ liệu số quốc gia và phát triển dữ liệu số của Bộ và có mốc thời gian thực hiện, tổng kết, báo cáo kết quả.

Cụ thể, Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ TT&TT triển khai nhiệm vụ: Công bố nền tảng Cổng dữ liệu của Bộ TT&TT theo địa chỉ data.mic.vn hoặc dulieu.mic.gov.vn (thời gian thực hiện tháng 5/2023); Công bố danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT và Kế hoạch, lộ trình xây dựng, triển khai các CSDL trong danh mục, gồm cả dữ liệu mở được cung cấp (thời gian thực hiện tháng 5/2023); Công bố kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của Bộ, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hoá hoạt động (thời gian thực hiện tháng 6/2023); Quy hoạch, đánh giá hiện trạng dữ liệu ngành (thời gian thực hiện tháng 6/2023)…

Cũng để triển khai, lan toả hiệu quả, mạnh mẽ việc thực hiện nhiệm vụ này, văn bản giao nhiệm vụ cho trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Trung tâm Thông tin, Cục CĐS quốc gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên sâu về quản lý và phát triển dữ liệu cho cán bộ chuyên trách CNTT (thời gian thực hiện giai đoạn năm 2023 - 2025).

“Cục CĐS Quốc gia; Trung tâm Thông tin; Báo VietNamNet; Tạp chí Thông tin & Truyền thông cần mạnh mẽ tổ chức tuyên truyền về Năm dữ liệu số quốc gia (thời gian thực hiện giai đoạn 2023 - 2025)”, Quyết định yêu cầu./.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây