Tập trung thúc đẩy việc chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội

Thứ năm - 04/05/2023 16:14 356 0
Tính đến ngày 20/4/2023, tổng số giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) là 27.247.394 lượt (trung bình hằng ngày có khoảng 1,36 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP).
Tính riêng nhiệm vụ yêu cầu phải đảm bảo chuẩn hóa thông tin thuê bao di động khách hàng của 03 nhà mạng (Viettel, Vinaphone, Mobiphone) đồng bộ với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư đến nay đã thu được những kết quả tích cực khi tiếp nhận được 106,1 triệu yêu cầu (thông tin trùng khớp là 87,7 triệu yêu cầu, đạt tỷ lệ 82,6%)…

Đó là một trong số những nội dung quan trọng được Bộ TT&TT tổng hợp tính đến hết tháng 4/2023 của các đơn vị khi triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (Nghị quyết số 17/NQ-CP).

Hơn 1,8 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo đó, các đơn vị điển hình khi triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các CSDL tạo nền tảng CPĐT phải kể đến: Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang tích cực phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư.

Đối với đơn vị này, kết quả đạt được tính đến ngày 18/4/2023, đơn vị đã hoàn thành xác thực thông tin của hơn 80 triệu nhân khẩu với CSDL quốc gia về dân cư và triển khai thí điểm việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chíp, trên phạm vi toàn quốc (12 nghìn cơ sở khám chữa bệnh với 25 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD).
 
1
Từ ngày 20/3 đến ngày 20/4/2023, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có hơn 855.000 tài khoản đăng ký.

Cũng tích cực như ngành BHXH Việt Nam, ngành Tư Pháp đã thúc đẩy mạnh mẽ việc bổ sung CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc. Tính đến ngày 21/4/2023, trên Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã có 35.204.761 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 8.663.345 trẻ em được cấp số định danh cá nhân theo quy định; 4.803.772 hồ sơ khai sinh có số định danh cá nhân được chuyển sang hệ thống của BHXH; 8.517.902 dữ liệu đăng ký kết hôn; 5.329.140 dữ liệu đăng ký khai tử và 9.567.144 dữ liệu khác.

Đối với lĩnh vực CSDL quốc gia về đất đai, tính đến cuối tháng 4/2023, có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng CSDL đất đai với 217/705 đơn vị cấp huyện và 43 triệu thửa đất đã hoàn thành, đưa vào sử dụng thường xuyên tại Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh, đồng thời, dự kiến đến hết tháng 6/2023 tiếp tục xây dựng CSDL 250 huyện, thuộc 30 tỉnh, thành phố.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp DVCTT theo hướng toàn trình

Cũng theo số liệu của Bộ TT&TT, một nội dung quan trọng trong việc thực hiện, xây dựng các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phục vụ người dân, DN cũng được các đơn vị chú trọng, tăng cường.

Theo đó, tính đến cuối tháng 4/2023, trên hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia có số lượng văn bản điện tử gửi, nhận đạt 754.728 văn bản. Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo hướng toàn trình quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

“Từ ngày 20/3 đến ngày 20/4/2023, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có hơn 855.000 tài khoản đăng ký; hơn 5,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 1,8 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 1,8 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 1,5 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 505 tỷ đồng…”.

Bên cạnh đó, kết quả công tác đảm an toàn thông tin (ATTT), an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân cũng đã tiếp tục được tập trung, đẩy mạnh. Tính đến hết tháng 4/2023, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ TT&TT đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 498 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam (giảm 5,1% so với tháng 3/2023 và giảm 46,9% so với cùng kỳ tháng 4/2022).

Cùng với đó, Bộ TT&TT tiếp tục tăng cường công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết, phòng tránh; tiếp tục có các văn bản cảnh báo cho các bộ, ngành, địa phương và các thành viên trong mạng lưới ứng cứu sự cố để đôn đốc việc rà soát điểm yếu lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng.

Như vậy, với những kết quả đạt được của các đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, báo cáo đưa ra đánh giá chung: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thành việc kết nối các hệ thống thông tin giải quyết TTHC với CSDL quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm khai thác thông tin phục vụ giải quyết TTHC.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đẩy mạnh cung cấp DVCTT; các nền tảng cho phát triển CPĐT, thực hiện chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được quan tâm thúc đẩy phát triển...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, theo Bộ TT&TT, còn những tồn tại, hạn chế hiện nay: Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình còn chưa cao; người dân còn chưa thấy thuận tiện khi sử dụng DVCTT; công tác an toàn, an ninh mạng nhiều nơi còn chưa được bảo đảm; việc chia sẻ, mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước còn hạn chế, chưa phát huy hết hiệu quả.

Các đơn vị cần khẩn trương đề xuất đầu tư hạ tầng số

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc tạo hiệu quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, Bộ TT&TT đề nghị một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai như khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 về Chiến lược phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó cần triển khai các nội dung để cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan nhà nước tuân thủ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đặc biệt là cung cấp DVCTT toàn trình, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mong muốn và thực sự sử dụng hiệu quả DVCTT.

Đồng thời, triển khai phát triển nguồn nhân lực phục vụ CĐS theo kế hoạch để thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; đẩy mạnh triển khai các nền tảng số địa phương để giải quyết các vấn đề của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội…

Bộ TT&TT kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương một số nội dung như: Tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai các nội dung trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CĐS năm 2023, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CĐS của bộ, ngành, địa phương năm 2023 và Kế hoạch CĐS năm 2023 của bộ, ngành, địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương cũng tập trung thúc đẩy việc chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội từ các bộ, ngành, trung ương đến địa phương nhằm sử dụng hiệu quả các CSDL phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách; phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong xây dựng Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Khẩn trương đề xuất đầu tư hạ tầng số của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/ 2023); tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền./.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây