Internet là "trận địa" chính của công tác tuyên truyền tư tưởng hiện nay

Thứ năm - 27/06/2024 16:21 211 0
"Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các giá trị văn hóa của đất nước, của dân tộc giờ đây khó khăn nhất là trên không gian mạng… Chúng ta không chiếm lĩnh trận địa này, người khác sẽ chiếm. Chúng ta không đoàn kết những người dân trên Internet, người khác sẽ lôi kéo".
Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thanh Lâm tại "Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024" do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 26/6.
1
Toàn cảnh hội nghị từ điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội.
Các cơ quan báo chí chủ động, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đang đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại hội lần thứ XIII và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, phát sinh nhiều khó khăn, thách thức đối với nước ta, trong đó có công tác xây dựng Đảng. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"… đang là yêu cầu rất cấp thiết.
2
Ông Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh B.T/dangcongsan.vn).
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cho biết, Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên (PV, BTV) các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần tuyên truyền thật tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho PV, BTV tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương, góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng.

Qua hội nghị tập huấn về xây dựng Đảng, Ban tổ chức mong muốn các nhà báo có thêm kiến thức, thông tin để nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; nhất là thêm kiến thức để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như các nghị quyết Trung ương khóa XIII…

Cùng với đó, cổ vũ tuyên truyền kịp thời về kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng về đạo đức; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí chủ động, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa xây và chống, trong đó lấy xây là cơ bản chiến lược lâu dài, thực hiện tốt phương châm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu".

Cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả để Giải Búa liềm vàng trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng; làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Mạng Internet là trận địa chính của công tác tuyên truyền tư tưởng hiện nay

Tại Hội nghị, chia sẻ về chuyên đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cuộc chiến trên không gian mạng", Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm cho rằng: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các giá trị văn hóa của đất nước, của dân tộc giờ đây khó khăn nhất là trên không gian mạng, chứ không phải trên không gian báo chí truyền thống".

Theo Thứ trưởng, "Internet là mặt trận chính, chiến trường chính, tuyến đầu trong đấu tranh ý thức hệ. Mạng Internet là trận địa chính của công tác tuyên truyền tư tưởng hiện nay. Chúng ta không chiếm lĩnh trận địa này, người khác sẽ chiếm. Chúng ta không đoàn kết những người dân trên Internet, người khác sẽ lôi kéo".
3
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm: Muốn quản lý tốt không gian mạng thì phải đấu tranh buộc các nền tảng xuyên biên giới tuân thủ pháp luật Việt Nam. (Ảnh B.T/dangcongsan.vn).
Trên cơ sở phân tích về các dấu hiệu nhận biết tin giả và thông tin xấu độc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, các nền tảng xuyên biên giới là nơi phát tán nhiều nhất tin giả, thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước. Do đó, muốn quản lý tốt không gian mạng thì phải đấu tranh buộc các nền tảng xuyên biên giới tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Về trách nhiệm của báo chí trong vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, báo chí cần tập trung khai thác, phân tích một số vấn đề trọng tâm như: Cách nhận biết và phòng tránh tin giả, làm thế nào để tránh “bẫy” tin giả, phải làm gì nếu lỡ chia sẻ tin giả, cách xử lý khi thấy tin giả, hành động có trách nhiệm trên không gian mạng; tuyên truyền về các quy định pháp luật, trách nhiệm của người sử dụng Internet.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đẩy mạnh ứng dụng và quản lý hiệu quả các kênh truyền thông xã hội để lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng; tập trung phê phán vấn đề bạo lực trên môi trường mạng, hướng đến một không gian mạng an toàn; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; định hướng xây dựng nội dung phù hợp với văn hóa Việt;…

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, để quản lý tốt không gian mạng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết Bộ TT&TT đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh bằng pháp lý, truyền thông, kinh tế, kỹ thuật, với nhiều cách làm mới: Chặn hạ hiệu quả nội dung xấu độc; hỗ trợ lan tỏa nội dung chính thống, tích cực.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng triển khai hiệu quả quy trình xử lý mới trong các tình huống đặc biệt, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Đặc biệt, Bộ TT&TT cũng sử dụng công nghệ rà quét, chặn lọc tự động các quảng cáo trực tuyến vi phạm: làm việc với Facebook và YouTube về triển khai sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện và xử lý tài khoản nguồn quảng cáo vi phạm theo quy trình xử lý rút gọn; yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới không quảng cáo, bật kiếm tiền đối với những trang, kênh vi phạm (Black List).

Ngoài ra, Bộ TT&TT yêu cầu các OTT cung cấp dịch vụ nội dung theo yêu cầu phải đăng ký hoạt động tại Việt Nam theo quy định; Yêu cầu các các hãng sản xuất, nhập khẩu Smart TV vào Việt Nam phải cài đặt sẵn ứng dụng VTVgo và tích hợp nút bấm VTVgo lên điều khiển. Đến tháng 6/2024, tất cả các hãng tivi lớn đều đã ký cam kết về việc cài đặt sẵn ứng dụng VTVgo và đưa nút VTVgo lên điều khiển TV phân phối tại Việt Nam. Sẽ có khoảng 3 triệu thiết bị tivi được cài sẵn VTVgo cung cấp ra thị trường mỗi năm.

Đối với các đại lý quảng cáo và các nhà sáng tạo nội dung, Bộ TT&TT cũng đã yêu cầu nắn chỉnh dòng tiền quảng cáo về các cơ quan báo chí, các trang, kênh sạch; Triển khai White List (danh sách các báo, các trang tin tổng hợp, mạng xã hội đã được cấp phép, các trang, kênh có đăng ký với Bộ để gửi cho các đại lý quảng cáo, nhãn hàng ưu tiên lựa chọn quảng cáo) và Black List (Rà quét và gửi danh sách các trang, kênh, tài khoản vi phạm để yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới không cho bật kiếm tiền, các doanh nghiệp không quảng cáo vào đó).

Nhằm nâng cao ý thức người dùng Internet, Bộ TT&TT đã tập hợp các KOL triển khai chiến dịch truyền thông trên không gian mạng.

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Bộ TT&TT tiếp tục triển khai Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý Internet và thông tin trên mạng (sắp được Chính phủ ban hành); duy trì tỷ lệ chặn, gỡ nội dung xấu độc trên các nền tảng xuyên biên giới ở mức cao; tiếp tục đấu tranh để gỡ nhiều tài khoản, trang, kênh, nhóm vi phạm hơn; Chấn chỉnh, xử phạt, buộc các nền tảng xuyên biên giới phải khắc phục các sai phạm, tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam, đồng thời nghiên cứu để tiếp tục kiểm tra, xử lý các nền tảng xuyên biên giới khác.

Cùng với đó là tiếp tục nắn chỉnh dòng tiền quảng cáo về các cơ quan báo chí, các trang kênh sạch; phối hợp với cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung trên mạng, những người có ảnh hưởng trên không gian mạng đã tập hợp được để triển khai chiến dịch truyền thông về phòng chống tin giả trên mạng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các chuyên đề: Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII; Một số vấn đề về sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh và truyền hình; Giới thiệu chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí; chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng..../.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây