Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ họp Phiên thứ năm

Thứ năm - 20/07/2023 10:31 1.075 0
Sáng 19/7, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ năm. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành.
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì. Tham dự phiên họp có thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành.
 
1
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An.
Tăng cường phân cấp, phân quyền cấp huyện, cấp xã – nơi sát dân, gần dân nhất

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác CCHC gồm 6 nội dung chính: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Thủ tướng Chính phủ đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vì nhân dân phục vụ, không sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân; tiết giảm chi phí, thời gian, công sức, xử lý những ách tắc trong giải quyết công việc. Các địa phương tăng cường công tác phân cấp, phân quyền cho cấp huyện, cấp xã – đây là nơi sát dân nhất, gần dân nhất, đến với người dân nhanh nhất, trực tiếp tiếp xúc, làm việc nhiều với người dân và doanh nghiệp...

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ: Trong 6 tháng đầu năm 2023, các Bộ, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức 02 phiên họp (phiên họp Thứ ba và Thứ tư của Ban Chỉ đạo) với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo, trong đó, phiên họp Thứ ba tập trung thảo luận, đánh giá kết quả CCHC năm 2022, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, đề xuất nhiệm vụ CCHC trọng tâm năm 2023 và một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới; tại phiên họp Thứ tư, Ban Chỉ đạo tập trung vào chuyên đề về “cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Trong quý II/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 47 quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN và Bộ Công an tại 10 văn bản quy phạm pháp luật; các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm 163 quy định kinh doanh, đã sửa đổi, hoàn thiện 02 văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 74 quy định kinh doanh.

Đến nay, đã có 10/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành các quyết định quy định công bố danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý với 365 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 397 TTHC nội bộ thực hiện trong nội bộ cơ quan; có 8/63 địa phương ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ.

Từ ngày 1/1/2023 đến ngày 21/6/2023, các Bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 1.625 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thể, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý. Riêng trong quý II/2023, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.129 quyết định công bố 14.716 TTHC, danh mục TTHC để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đã công khai 11.581 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Trong quý II/2023, các cơ quan hành chính trên địa bàn cả nước đã tiếp nhận 84.547.844 hồ sơ, trong đó, tiếp nhận trực tuyến 45.111.888 hồ sơ, bằng 53,36%; đã xem xét, giải quyết 82.458.614 hồ sơ, bằng 97,53%, trong đó, giải quyết trước và đúng hạn 81.149.720 hồ sơ, bằng 98,41%...

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt, các bộ, ngành, địa phương vào cuộc chủ động, nên đã đạt được những kết quả cụ thể. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2023 là 215.578,9 tỷ đồng, đạt 28,63% kế hoạch (đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 13 đơn vị Bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; trên toàn quốc đã có 11 địa phương triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tính đến ngày 22/5/2023, trên Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã có 35.898.836 dữ liệu đăng ký khai sinh. Đã hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu đất đai của 52/63 địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai cấp địa phương với nền tảng NDXP, Trung tâm điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cho các Bộ, ngành, địa phương (từ tháng 7/2021).

Tính đến nay, đã có 32,05% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 67,32% hồ sơ TTHC được số hóa; hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, 10/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương báo cáo các tham luận về: Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2023, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023; nâng cao hiệu quả CCHC; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị trực thuộc thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội; kinh nghiệm và giải pháp thực hiện sắp xếp cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập...

Thực hiện phương châm hành động “3 tăng, 2 giảm, 2 không” trong công tác cải cách TTHC
 
2
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Tại Nghệ An, để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác CCHC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh đã họp đề ra các nhiệm vụ; trong đó, phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương cấp huyện; ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDEX; SIPAS; PAPI năm 2023...

6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật gồm 12 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 16 Quyết định của UBND tỉnh; đã ban hành 12 Quyết định công bố danh mục TTHC với 216 TTHC; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã đã được thiết lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đạt trên 98% trở lên.

Đặc biệt, xác định được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06, sau hơn 01 năm chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện, đến nay một số nội dung công việc đạt kết quả tốt như: Thực hiện số hóa 872.967 hồ sơ cư trú (đạt 100%); đã cấp được 2.604.324 căn cước công dân gắn chíp cho công dân đủ điều kiện (hoàn thành 100%); thu nhận tài khoản định danh điện tử được 1.630.390 tài khoản, đã kích hoạt được 1.252.613 tài khoản (tỷ lệ 76,83%); hoàn thành cập nhật dữ liệu cá nhân các tổ chức Hội vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 1.024.412 trường hợp (đạt 100%)...

Tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Sở, ngành, UBND cấp huyện đáp ứng các tiêu chí theo quy định (đã giảm được 6 phòng chuyên thuộc các cơ nhà nước; giảm 17 đơn vị sự nghiệp cấp huyện). 06 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tinh giản biên chế 183 người; trong đó có 51 cán bộ, công chức và 132 viên chức; hoàn thành 100% việc cập nhật dữ liệu công chức, viên chức lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Tỉnh chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công; sắp xếp lại tài sản công theo quy định; tăng số lượng đơn vị tự chủ về tài chính...

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung đẩy mạnh CCHC, tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; các tổ công tác của UBND tỉnh thường xuyên thông tin, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh tiến độ giải quyết hồ sơ, công việc, nhất là đối với các hồ sơ công trình, dự án đầu tư. Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách TTHC với phương châm hành động “3 tăng” (tăng tính công khai minh bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường giải quyết TTHC qua môi trường mạng; tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp); “2 giảm” (giảm thời gian thực hiện TTHC; giảm chi phí tuân thủ TTHC); “2 không” (không gây phiền hà, sách nhiễu; không trễ hẹn)...

Tăng cường công tác kiểm tra về CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chế độ công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo phương châm “5 có, 3 không”, gồm: Có trách nhiệm cao với công việc được giao; có kiến thức, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ; có tính sáng tạo, làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng; Không quan liêu; không có hành vi, thái độ tiêu cực trong thi hành công vụ; không chủ nghĩa cá nhân, thực dụng.

Tập trung xử lý, tháo gỡ vướng mắc về TTHC cho người dân và doanh nghiệp
 
3
Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh Chinhphu.vn.
Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của các Bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian có hạn, yêu cầu cao, nhân dân mong đợi, nên các cấp, các ngành cần cân đối các nhiệm vụ thực hiện cho hiệu quả, quyết tâm cao hơn, nỗ lực cao hơn nhằm đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể cao hơn nữa cho người dân. Chính quyền cần mang lại cảm hứng, huy động sức mạnh từ nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp hôm nay để đưa ra các giải pháp phân cấp, phân quyền rõ ràng, ngắn gọn, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm, có thời hạn báo cáo.

Chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành bám sát thực tiễn, bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tư duy tiếp cận, lấy thực tiễn làm thước đo; tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh hơn, phải bố trí nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của các cấp, các ngành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các công việc sát với người dân để đáp ứng được yêu cầu và mong muốn, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Chú trọng công tác truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, “nói cái người ta cần chứ không phải nói cái mà ta có”, cần tuyên truyền mô hình hay, điển hình tốt để tạo cảm hứng, truyền động lực để người dân cùng tham gia với chính quyền trong công tác CCHC.

Ưu tiên rà soát lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, xem nội dung nào vướng mắc ở đâu, ai giải quyết, thời hạn giải quyết bao lâu. Để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo sinh kế cho người dân, cần tiếp tục cải cách, tập trung xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về TTHC ở các cấp, các ngành; cắt giảm tối đa các TTHC phức tạp, khó khăn, dễ gây ra tiêu cực. Rà soát đội ngũ cán bộ, “ai chưa làm được, ai né tránh, đùn đẩy thì xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ai phục vụ hết lòng vì người dân và doanh nghiệp thì động viên, khen thưởng bằng nhiều hình thức...” – Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công vụ. Sau phiên họp này, các Bộ, ngành, địa phương triển khai tinh thần hội nghị đến tận cơ sở; xem những chính sách, tháo gỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp chuyển biến đến đâu, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, có các giải pháp phù hợp với tình hình. Các cấp coi việc lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát lại, đổi mới phương thức thực hiện, tăng cường công tác đối thoại, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây