Nghệ An: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Thứ sáu - 18/08/2023 17:21 699 0
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính, đạt được một số kết quả. Nhận thức và hành động về chuyển đổi số có nhiều chuyển biến, dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh. Tuy nhiên, so với mục tiêu đề ra, tỷ lệ, chất lượng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn thấp so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Tính đến tháng 8/2023, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của tỉnh mới đạt 47,5% (tỷ lệ trung bình của cả nước là 62,4%).
Để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công  văn  số 3109 / BTTTT - CĐSQG ngày 01/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã

Theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Công  văn  số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó chú trọng các nội dung:
- Có giải pháp đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích để hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cá nhân, tổ chức không phải hiện diện tại cơ quan nhà nước nếu pháp luật không quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2023.
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh:
+ Khẩn trương rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC  để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và lựa chọn các TTHC thực hiện thí điểm không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy theo yêu cầu và tiến độ tại Công văn số 6486/UBND-KSTT ngày 07/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh;
+ Tiếp tục thực hiện rà soát và lựa chọn các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý đủ điều kiện đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Bảo đảm tối thiểu 80% TTHC được cung cấp bởi dịch vụ công trực tuyến, tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2023.
+ Rà soát lại các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, lược bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận, thực hiện. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tới người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh năm 2023. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2023.
- Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh:
+ Khẩn trương thực hiện nâng cấp, cập nhật lên phiên bản mới nhất đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp cấp tỉnh; thiết kế lại giao diện, trải nghiệm người dùng đối với các dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng; cung cấp đầy đủ, đa dạng và nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân với các hình thức như: thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính; phối hợp các Sở, ban, ngành xây dựng bộ câu hỏi – đáp thường gặp về TTHC; trả lời các phản ánh, kiến nghị; khảo sát, đánh giá sự hài lòng và trợ lý ảo…; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động bảo đảm thuận tiện cho người dân truy cập, sử dụng; thiết lập ngay đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo luôn có người trực đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu trong thời gian hành chính để hỗ trợ, giải đáp các câu hỏi của người dùng. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2023.
+ Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Hệ thống thông tin của Kho bạc Nhà nước, Thuế để thực hiện thanh toán  trực  tuyến  dịch  vụ  công  theo  quy  định.  Thời  hạn  hoàn  thành trước ngày 30/8/2023.
+ Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh bảo đảm tối thiểu 3 phương thức trao đổi thông tin, trạng thái về hồ sơ điện tử giữa người dân và Cổng dịch vụ công: email, SMS và thông báo trên Hệ thống. Xem xét bổ sung phương thức trao đổi thông tin, trạng thái hồ sơ qua các ứng dụng OTT (như Zalo). Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2023.
+ Triển khai Kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để lưu giữ dữ liệu giải quyết dịch vụ công, phục vụ chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2023.
+ Đẩy mạnh hoàn thiện việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành cấp tỉnh với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số của Bộ Thông tin và Truyền thông để tăng cường giám sát, đo lường một cách hiệu quả; thường xuyên đánh giá, kiểm tra, đối soát thông tin và số liệu cho chính xác. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/8/2023.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung hoặc ban hành kế hoạch hành động năm 2023 để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó giao rõ nhiệm vụ, đầu mối chủ trì, nguồn lực và thời hạn hoàn thành cụ thể. Thời hạn hoàn thành tháng 8/2023.
- Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành tháng 8/2023.
- Thực hiện các giải pháp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiến thức, kỹ năng chuyên môn để bảo đảm phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành tháng 8/2023.
- Bảo đảm sẵn sàng chức năng ký số từ xa trên cổng dịch vụ công và thúc đẩy người dân sử dụng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành tháng 12/2023.
- Khai thác Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm) do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai để khảo sát, thu thập ý kiến của người dân và doanh nghiệp trong quá trình trải nghiệm thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Nền tảng VNForm là kênh độc lập để khảo sát, thu thập ý kiến người dân, doanh nghiệp. Các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh cần tích hợp và khai thác các biểu khảo sát từ VNForm, thường xuyên nắm bắt ý kiến của người dân, doanh nghiệp để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ công. Thời hạn hoàn thành tháng 8/2023.
Yêu cầu các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.
 
Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An
Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

 
Người dân thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An
Người dân thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Nghệ An

Tác giả: Võ Trọng Phú

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây