Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ sáu - 16/12/2022 16:14 506 0
Chiều 15/12, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Các đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đỗ Ngọc An – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng chủ trì Hội nghị.
 
Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Qc
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An
PBT HNH
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
Việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng, đã được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đã được tinh giảm 13,4% so với năm 2015, hoạt động ngày càng hiệu quả, năng lực tự chủ ngày càng cao hơn. Số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm 10,51% so với năm 2015, đồng thời tăng dần số người làm việc gắn với hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; huy động sự tham gia của xã hội ngày càng mạnh mẽ hơn trong phát triển dịch vụ sự nghiệp công ...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ở một số cơ quan, đơn vị chưa thể hiện quyết tâm cao, có việc còn chung chung, chưa rõ thời gian, tiến độ, kết quả thực hiện. Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết số 19-NQ/TW có phạm vi rộng, tính chất quan trọng và tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội và đến mọi tầng lớp nhân dân. Tổng hợp báo cáo của các Bộ, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy; chắt lọc báo cáo chuyên đề, khảo sát, giám sát và ý kiến chuyên gia, nhà khoa học tại các cuộc hội thảo, tọa đàm, Ban Chỉ đạo sơ kết đã hoàn thành Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW. Với việc tổ chức Hội nghị sơ kết hôm nay, Ban Chỉ đạo mong muốn lắng nghe ý kiến tham gia trực tiếp của các đồng chí nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo sơ kết để chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị theo đúng Kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu đã phân tích, đánh giá sâu sắc thêm về tình hình, kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 5 nhóm quan điểm, 2 mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 19-NQ/TW đã đề ra; đặc biệt là các nhiệm vụ cụ thể được giao đối với cơ quan, tổ chức gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng. Các đại biểu cũng đã tập trung cho ý kiến vào các nhận định, đánh giá, tồn tại hạn chế và nguyên nhân được nêu trong dự thảo Báo cáo.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới, như: Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; khẩn trương hoàn thiện thể chế đảm bảo kịp thời, đồng bộ và khả thi; nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước ...

Một số ý kiến phân tích rõ hơn sự cần thiết phải kịp thời ban hành chiến lược, quy hoạch mạng lưới; các quy định thể chế mang tính tiền đề làm cơ sở sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động đơn vị sự nghiệp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và chế tài quản lý thông tin về tổ chức, hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo 2025-2030, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương cần bám sát các nhiệm vụ đã được nêu cụ thể trong dự thảo Báo cáo để triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng về việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đồng thời với Nghị quyết 18-NQ/TW. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của tấp cả các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị.

Cùng với đó, tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý số lượng người làm việc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công; hoàn thiện cơ chế tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai thực hiện việc ban hành tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Việc sắp xếp, thu gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí, điều kiện thành lập, có tính kế thừa và phát huy, bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ...

Đối với các ý kiến, đóng góp tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Tổ biên tập tiếp thu hoàn thiện Báo cáo để sớm trình Bộ Chính trị.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây