Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quý I/2022

Thứ ba - 05/04/2022 11:10 532 0
Chiều ngày 4/4/2022, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quý I/2022. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, đại diện Thành ủy Vinh, các Đảng ủy: Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, trong Quý I/2022, toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, vượt qua khó khăn của đại dịch covid, bám sát Kết luận số 06 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, cụ thể là: (1) Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022. Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp mình. Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. (2) Tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (3) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan; tỷ lệ xếp loại đảm bảo theo quy định. (4) Kịp thời tham muu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020-2025, 2021- 2026 đảm bảo đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. (5) Chủ động đổi mới, cải tiến phương pháp, lề lối, tác phong làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả hơn.

Hội nghị đã nghe quán triệt các văn bản mới của Trung ương, gồm: Quán triệt Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020; Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.

 Tại hội nghị đã có 10 ý kiến tham gia phát biểu, cơ bản các ý kiến đánh giá cao kết quả đạt được trong Quý I/2022 đồng thời thống nhất triển khai, thực hiện phương hướng nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quý II/2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, kết quả đạt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong Quý I/2022 là tương đối toàn diện về mọi mặt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời chỉ đạo triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm và 06 nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng trong Quý II/2022.

Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên - Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An

 Tags: hội nghị
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây