Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

Thứ sáu - 11/11/2022 09:54 502 0
Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào yếu tố con người. Con người là chủ thể và có vai trò quyết định trong thực hiện chuyển đổi số. Chuyên đề tuần 39 chia sẻ các số liệu, bài học thực tiễn địa phương từ triển khai Đề án tại Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 để từ đó đưa ra đề xuất phù hợp.
 
Quyết định số 146/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2022 phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (sau đây gọi tắt là Đề án). Đề án xác định rõ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Sau thời gian gần 9 tháng, việc triển khai Đề án tại các bộ, ngành và địa phương bước đầu có kết quả nhất định nhưng nhìn chung việc triển khai Đề án còn tương đối chậm so với yêu cầu đặt ra. Còn nhiều bộ, ngành và địa phương chưa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án. Một số hoạt động triển khai Đề án mới dừng ở việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số nói chung, nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số chưa được các bộ, ngành và địa phương chú trọng triển khai.

Nhằm thống nhất nhận thức để cùng hành động triển khai chuyển đổi số quốc gia, từ tháng 4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) của Bộ và tổ chức khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số đầu tiên cho đội ngũ Lãnh đạo đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, ngành và địa phương. Từ tháng 9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông bắt đầu tổ chức phổ cập kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân tại 63 địa phương và bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã theo Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số của Bộ trong năm 2022. Đến nay, đã có gần 6 triệu lượt truy cập vào nền tảng.

Báo cáo đã đưa ra cụ thể số liệu thống kê từ việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án, số liệu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như tổ chức cá nhân tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Đã có đến 117.158 lượt cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số. Có hơn 159.132 lượt truy cập và tham gia khóa tập huấn "Phổ cập kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng" trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

Bên cạnh đó báo cáo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm triển khai của Quảng Ninh, Hải Phòng để từ đó Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số để đạt được các mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 146 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 8 nội dung cụ thể.

Chi tiết báo cáo xem tại:

https://drive.google.com/file/d/1sRFVdS5GiKdgaNJq9D2QxJk7wVcDmwpO/view?usp=sharing

Tác giả: Cổng TTĐT Chuyển đổi số quốc gia

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây