Tài liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tài liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 1. Bộ hỏi đáp về nông thôn mới năm 2022 (122 câu)
 2. Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc Hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
 3. Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
 4. Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
 5. Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MQTG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
 6. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
 7. Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
 8. Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
 9. Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
 10. Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
 11. Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
 12. Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ TTTT công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
 13. Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
 14. Quyết định số 1595/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
 15. Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An quy định các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 16. Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 ban hành Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới; Vườn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 17. Hướng dẫn số 1246/HD-STTTT ngày 02/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Thực hiện các nội dung Tiêu chí thông tin và truyền thông trong trong các Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây