Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án 06

Thứ sáu - 19/01/2024 15:38 998 0
Sáng 19/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã.
 
Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh; Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 18/3/2023 của UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP theo Quyết định số 1760/QĐ-TCT ngày 21/6/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06/CP tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An; VNPT Nghệ An; Bưu điện tỉnh.
quang canh
Quang cảnh hội nghị
Nghệ An là một trong 14 địa phương hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sớm nhất cả nước

Trong 02 năm qua, các đơn vị đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 10 kế hoạch, 08 quyết định, 69 văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án 06. Đặc biệt, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Đề án 06.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đôn đốc cũng đã được các đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện, góp phần đưa công tác đi vào thực chất hơn, năng suất hơn, hiệu quả hơn. Công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, nổi bật, qua đó đã tuyên truyền đưa nội dung, lợi ích của Đề án 06 đi đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.
PGD cat Tuan
Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Ngọc Tuấn báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06
Về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06, đến nay tỉnh đã hoàn thành 23/25 nhiệm vụ, trong đó có 14/25 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và đang triển khai 02/25 nhiệm vụ. Cụ thể, về hoàn thiện thể chế, đã rà soát, hoàn thiện 02 văn bản pháp luật cần thực hiện ngay theo lộ trình của Đề án 06/CP. Ngoài ra, các Sở, ngành đã rà soát 177 thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện TTHC; đề xuất HĐND, UBND tỉnh bãi bỏ hoặc thay thế, tạo hành lang pháp lý để triển khai các nhiệm vụ quan trọng của Đề án 06.

Nhóm tiện ích giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến, đã triển khai 25/25 dịch vụ công theo Đề án 06 và 06/11 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt 45,03% (cao hơn chỉ tiêu của Chính phủ 5,03%, trong đó: địa phương đạt 57,12%; Sở, ban, ngành đạt 27,96%). Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 74,4%, một số TTHC có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như: các TTHC của ngành Công an đạt 95-100%; 02 nhóm dịch vụ công liên thông đạt 100%; dịch vụ công ngành Tư pháp (Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn) đạt 89,4%...

Các Sở, ban, ngành, địa phương đã tập trung khai thác, sử dụng thông tin dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời xây dựng các đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06…

Tính đến cuối tháng 12/2023, Công an tỉnh đã cấp được 2.852.992 căn cước công dân (CCCD) gắn chíp (vượt thời hạn Bộ Công an giao 52 ngày) cho 100% công dân đủ điều kiện, duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; đã thu nhận 2.389.718 tài khoản và kích hoạt thành công 1.899.673 tài khoản định danh điện tử (vượt 39,8% chỉ tiêu thu nhận và 11% chỉ tiêu kích hoạt Bộ Công an giao). Nghệ An là một trong 14 địa phương hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sớm nhất cả nước...

Tuy nhiên, Đề án 06/CP với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện, trong đó có nhiều nội dung mới, khó và đòi hỏi triển khai gấp nên trong quá trình thực hiện có thời điểm, nhất là quá trình triển khai ban đầu, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn một số lúng túng, vướng mắc. Một số Sở, ngành, địa phương chưa bám sát Thông báo kết quả hàng tháng của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý các tồn tại, hạn chế của đơn vị, địa phương mình, dẫn đến để các tồn tại, hạn chế kéo dài. Nhiều địa phương khi giải quyết TTHC không thực hiện xác thực qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà còn yêu cầu người dân, doanh nghiệp xuất trình các loại giấy tờ, hồ sơ có liên quan để chứng minh thông tin của cá nhân, thông tin cư trú. Các quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thống nhất trong chi cho đầu tư hạ tầng, công nghệ, dẫn đến bị động, lúng túng trong dự toán đầu tư cho Đề án…
GD So Tp Trang
Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang báo cáo việc triển khai các dịch vụ công liên thông của ngành Tư pháp
Tại hội nghị, các địa phương: TP Vinh, huyện Yên Thành, huyện Kỳ Sơn, các ngành đã tham luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06.

Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyết liệt trong triển khai Đề án 06
CT UBT Trung
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 nhấn mạnh, Đề án 06 là đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác chuyển đổi số, với rất nhiều nội dung, nhiệm vụ, khối lượng công việc rất lớn, nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, thời gian thực hiện rất gấp, tính theo từng ngày… Tuy nhiên, với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, các Sở, ngành, địa phương đã huy động nhân lực, nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, tổ chức nhiều đợt cao điểm để triển khai Đề án 06.

Năm 2024, Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ đã lựa chọn Chủ đề “Hoàn thiện hạ tầng số, số hóa tạo lập dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng tiện ích của Đề án 06 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu về Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025”. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 theo chỉ đạo và lộ trình của Chính phủ, đồng thời phát huy, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được trong 02 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương; các thành viên Tổ công tác Đề án số 06 của tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Chủ động phối hợp với cơ quan thường trực để xử lý các kiến nghị, vướng mắc.

Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan bám sát chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ để chủ động tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác, các đồng chí Tổ Phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh, trong đó phải giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành cụ thể đối với từng Sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả. Các Sở, ngành tiếp tục tham mưu để triển khai thực hiện 38 mô hình điểm.

Cùng với đó, các Sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trước hết là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các dịch vụ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; “việc này phải thực hiện thực chất, không làm hộ, không làm thay” –Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. 

Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, đồng bộ hồ sơ TTHC; số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các kế hoạch của Bộ, ngành, UBND tỉnh.

Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để tăng hiệu suất làm việc cho công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền và công khai, minh bạch với người dân và doanh nghiệp

Các Sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các thể chế, hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi các mặt hoạt động của xã hội và cơ quan nhà nước từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng có hiệu quả ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành rà soát, thực hiện công bố, công khai các TTHC theo Nghị quyết chuyên đề đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư. Định kỳ công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị.

Các Sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác bổ sung, cập nhật thông tin dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ làm giàu dữ liệu, kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu dân cư với các ngành, tạo lập dữ liệu dùng chung nhằm xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình của Chính phủ.

Về bố trí nguồn ngân sách, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ thực hiện Đề án 06, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện khẩn trương rà soát, đăng ký nhu cầu mua sắm trang thiết bị của cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đặc biệt phục vụ thực hiện Đề án 06.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu và chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ nhu cầu, đề xuất của các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng dự trù kinh phí thực hiện Đề án 06 năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công của Đề án 06 là phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án, vì vậy cần nỗ lực, quyết tâm, triển khai có hiệu quả để người dân và doanh nghiệp thấy được sự tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện.

Sau Hội nghị này, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bám sát nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ thực hiện của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án 06 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.
bang khen cua Thu tuong Chinh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an tỉnh Nghệ An
bang khen tap the
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng Bằng khen cho các tập thể
bang khen ca nhan
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Công an tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích trong việc thực hiện Đề án 06; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 4 cá nhân thuộc Công an tỉnh Nghệ An vì đã có nhiều thành tích trong triển khai Đề án 06. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 50 tập thể, cá nhân theo các chuyên đề: Sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 và Chiến dịch cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây